Tân Thiên Long MobileVNG

CHUỖI SỰ KIỆN CHỦ ĐỀ TẾT 2024

Từ đến

PHÁO HOA MỪNG NĂM MỚI

Sự kiện | 


Thời gian diễn ra: Sau thời gian bảo trì 01/02 đến ngày 07/02.

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Huynh Tỷ có thể đến Tô Châu-Yên Hỏa Lưu tham gia hoạt động này 3 lần.

Quy tắc:

Thời gian của mỗi hiệp trò chơi là 2 phút, sau khi bắt đầu khiêu chiến Huynh Tỷ có thể đặt Thuốc Nổ vào 3 vật chứa từ nhỏ đến lúc (Thuốc Nổ sẽ lắp đầy vật chứa).

Giữa các vật chứa có thể đổ cho nhau, từ đó có thể có được vật chứa với số lượng Thuốc Nổ cần thiết.

Kéo vật chứa thuốc nổ (Số lượng thuốc nổ trong vật chứa phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng thuốc nổ cần) đến điểm chế tan Pháo Hoa. thuốc nổ sau khi bị thêm đến số lượng cần thiết sẽ chế tạo thành công 1 Phán Hoa.

Huynh Tỷ có thể nhấp Xóa tất cả để xóa tất cả Thuốc Nổ trong Dung Khí và chỗ thêm.

Thưởng hoạt động:

Sau khi kết thúc mỗi trò chơi, thưởng sẽ được gửi theo số lượng Pháo Hoa Huynh Tỷ chế tạo lần này, trong thời gian quy định, chế tạo được càng nhiều Pháo Hoa, càng được nhận nhiều thưởng. Khi số lượng Pháo Hoa đạt 1, 3, 5 sẽ lần lượt được nhận thưởng tương ứng. Mỗi mức thưởng mỗi ngày đều được nhận 1 lần.

Pháo hoaTên Vật PhẩmSố LượngGhi chú
Pháo Hoa Năm Mới Rực Rỡ (mốc 1):Cát Tường Kết6Chắc chắn nhận
Rương Cường Hóa Thiên Canh1May mắn
Rương Nguyên Liệu1May mắn
Rương Bổ Thiên Bí Tàng1May mắn
Pháo Hoa Năm Mới Rực Rỡ (mốc 3):Cát Tường Kết8Chắc chắn nhận
Rương Cường Hóa Thiên Canh1May mắn
Rương Nguyên Liệu1May mắn
Rương Bổ Thiên Bí Tàng1May mắn
Chìa Thần Bí 1May mắn
Pháo Hoa Năm Mới Rực Rỡ (mốc 5):Cát Tường Kết10Chắc chắn nhận
Rương Nguyên Liệu1May mắn
Rương Bổ Thiên Bí Tàng1May mắn
Chìa Thần Bí1May mắn
Quẻ Thăm1May mắn
Rương Tụ Linh1May mắn

Thưởng hạng:

Trong hoạt động, tổng kết xếp hạng số lượng Pháo Hoa tạo ra vào 24:00 mỗi ngày, căn cứ xếp hạng gửi thưởng qua thư.

HạngQuàVật phẩmSố lượng
1~5Quà Pháo Hoa Chuyên Gia100 Vạn Xu2
Đá Vong Vô5
Đá Ám Khí5
Mai Rùa5
Điềm Lành Xuân Mới-Hào Tình1
6~15Quà Pháo Hoa Cao Thủ100 Vạn Xu1
Đá Vong Vô4
Đá Ám Khí4
Mai Rùa4
Điềm Lành Xuân Mới-Hào Tình1
16~30Quà Pháo Hoa Tinh Anh50 Vạn Xu1
Đá Vong Vô3
Đá Ám Khí3
Mai Rùa3
31~50Quà Pháo Hoa Tinh Thông20 Vạn Xu1
Đá Vong Vô2
Đá Ám Khí2
Mai Rùa2
51~100Quà Pháo Hoa Thiện Nghệ10 Vạn Xu1
Đá Vong Vô1
Đá Ám Khí1
Mai Rùa1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Hỗ trợ
Lên đầu trang