Tin tức

28/02: RA MẮT PHIÊN BẢN CHÂN MỆNH THIÊN LONG

GIỚI THIỆU

Xin chào các Huynh Tỷ,

Phiên bản mới "Chân Mệnh Thiên Long" được ấn định ra mắt ngày 28/02/2024. Ngay bây giờ, các Huynh Tỷ đã có thể xem thông tin những tính năng sẽ được cập nhật trong phiên bản lần này.

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Sau khi đạt Lv30 có thể đến Đại Lý Thành-Ba Thiên Thạch học khinh công. Sau khi học được khinh công là có thể đến 3 thành Lạc Dương, Tô Châu, Đại Lý thi triển khinh công, di chuyển trên không! Nhún người nhảy lên mái nhà hoặc từ chỗ cao nhảy xuống... Nhiều cách dùng khác nhau của khinh công đang chờ Huynh Tỷ khám phá!

   • Ảo Hóa Thần Khí Môn Phái - Sơn Hà Khuynh Mặc:

   • Trân Bảo Hiên:

Vật phẩm ưu đãi trước đây đã được chuyển hết đến Trân Bảo Hiên, Huynh Tỷ có thể đến Trân Bảo Hiên do Tiền Hải Lượng mở ở Đại Lý để mua.

Ngoài ra, trong Trân Bảo Hiên còn đang bán nhiều vật phẩm siêu ưu đãi như Bùa Tăng Đá, Hình Hoa Văn, hàng đẹp giá rẻ, mặc sức lựa chọn!

   • Mở bản đồ mới Linh Châu: XEM TẠI ĐÂY
   • Điều chỉnh tất cả môn phái: XEM TẠI ĐÂY
   • Tiệm NB và NBK bán thú cưỡi vĩnh viễn:

Tiệm Nguyên Bảo và Tiệm NBK thêm mới trang Thú Cưỡi vĩnh viễn, 1 số Thú Cưỡi trong Tiệm Nguyên Bảo và Tiệm NBK có thể mua được vĩnh viễn rồi! Ngoài ra, trang Thú Cưỡi Đơn và Thú Cưỡi Đôi trong Tiệm Nguyên Bảo sẽ gộp thành trang Thú Cưỡi Thời Thượng, tiện cho Huynh Tỷ chọn mua.

   • Ưu hóa tính năng:

1, Kéo dài thời gian có thể mở Tiệm Kỳ Ngộ, server mở trong vòng 50 ngày đều có thể mở Tiệm Kỳ Ngộ.

2, Ưu hóa hoạt động Phu Thê-Tìm Khác Nhau, Sổ Hình mới, khiêu chiến mới chờ đợi các hiệp lữ đến trải nghiệm!

3, Ưu hóa biểu tượng Đá Quý song thuộc tính sau khi tiến hành điêu khắc song thuộc tính Đá Quý kháng tính, giảm kháng.

4, Thêm mới 1 số tính năng tắt Kết Bái, cụ thể như sau:

a. Giao diện Kết Bái thêm nút [Tổ đội nhanh], tiện cho Huynh Tỷ tổ đội nhanh với thành viên kết bái.

b. Sau khi Huynh Tỷ ở Dạ Ngoại bị tuyên chiến và bị diệt, sẽ gửi tin tức cho các thành viên kết bái khác để tiến hành chi viện. Tin tức này cũng có thể chọn ẩn trong [Thiết lập]-[Cơ bản]-[Thiết lập tin tức].

c. Ngày sinh nhật của Huynh Tỷ sẽ gửi tin tức trong Nhóm Kết Bái, các thành viên kết bái khác có thể nhấp gửi chúc phúc.

d. Khi Huynh Tỷ đạt hạng 1 trong Tống Liêu Đại Chiến, Đấu Môn Phái, sẽ gửi tin tức trong Nhóm Kết Bái, các thành viên kết bái khác có thể nhấp gửi tin chúc mừng.

   • BXH Bách Hiểu thêm BXH Hiếu Chiến, BXH Sưu Tầm và BXH Phong Thái Đẹp Nhất:

   • Thêm bản đồ thế giới phong cách cổ điển:

Có thể đến [Thiết lập]-[Cảnh Tượng] chọn đổi giao diện bản đồ thế giới thành phong cách cổ điển.

   • 1 số bản đồ thêm hiệu quả trời mưa, trong Chụp hình-Thời tiết cũng thêm lựa chọn trời mưa.
   • Điều chỉnh giảm tải hoạt động, ưu hóa trải nghiệm trò chơi:

a. Hoạt động Yếu Quyết Tranh Đoạt Chiến từ mỗi tuần 2 trận điều chỉnh thành mỗi tuần 1 trận, T7 hàng tuần mở!
b. Thời gian mở Tứ Linh Tranh Phong từ 19:15 T5 điều chỉnh thành 21:00 T6 hàng tuần.
c. Hoạt động Luyện Công Bang sẽ đóng sau khi server mở Thiên Ngoại, thưởng hoạt động tương ứng sẽ gộp vào thưởng nhiệm vụ bang.

   • Ưu hóa tăng cấp Đồ Giám Trân Thú, tích lũy mở khóa số lượng Trân Thú nhất định có thể nhận thưởng hậu hĩnh!

a. Nâng cấp giao diện Đồ Giám Trân Thú, tăng tính mỹ quan.

b. Khi Huynh Tỷ lần đầu nhận được 1 loại Trân Thú, sẽ tự động mở khóa Đồ Giám Trân Thú tương ứng (Trân Thú hiện có sẽ tự động mở khóa), tích lũy mở khóa đạt đến số lượng nhất định còn được nhận Ngoại Hình Trân Thú Điệp Luyến Hoa-Bích Thủy Hà Linh và các phần thưởng hậu hĩnh khác!

   • Ưu hóa hoạt động Lì Xì Mở Server:

a. Hủy hoạt động Điểm Kim, Thưởng NBK tương ứng gộp vào rút thưởng may mắn.

b. Điều chỉnh điều kiện cấp của hoạt động Đua Top.

c. Server mở trước đó không chịu ảnh hưởng bởi các nội dung trên.

  • Ưu hóa hiệu quả Chuẩn Xác của kỹ năng Trân Thú-Kiêu Nhãn: Kiêu Nhãn, sẽ không bị đánh thường và loại kỹ năng trạng thái bản thân tốn.

  • Ưu hóa hiệu quả Chuẩn Xác của kỹ năng Trân Thú-Kiêu Nhãn: Kiêu Nhãn, sẽ không bị đánh thường và loại kỹ năng trạng thái bản thân tốn.
  • Sau lần cập nhật này, tại Lâm Giang Uyển và Tụ Hiền Trang khi trời mưa, Huynh Tỷ có cơ hội gặp được nhân vật thần bí mở dù cho Huynh Tỷ.

 • Ưu hóa thưởng Yến Tử Ổ, Tứ Tuyệt Trang, Tàng Bảo Đồ.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.